top of page

 

Od mapovania cez sieťovanie, vzdelávanie, príklady dobrej praxe, až po financovanie spoločensky-prospešných / impact projektov.

6.png

Vzdelávací program na mieru pre sociálnych podnikateľov, ašpirujúcich podnikateľov a zamestnancov verejných inštitúcií. Program pozostáva z 5-tich modulov... 

SEED HUB TRAINING PROGRAM PIC.JPG

Sieťovanie expertov prostredníctvom Social Business Fóra v rámci najpálčivejších tém sociálnej ekonomiky v prihraničných regiónoch Slovenska a Rakúska. 

social business forum ladies.JPG
SEED-Hub grey.png

Become part of the emerging community :

web_120072_edited.png
sociallinkedin_member_70_edited.png
Facebook_Square_icon-icons_edited.png
interreg logo.png
bottom of page